5 способів підвищити значення індексу Гірша.

Для кожного науковця важливо, щоб його статті були високо оцінені іншими вченими і мали високий рівень цитування. Це допомагає їм у кар'єрному зростанні і відкриває нові можливості в їхніх наукових досягненнях.

Виключення журналів зі Scopus. Список 560 виключених журналів!

Сьогодні ми хочемо поділитися з Вами актуальною для кожного вченого інформацією. Річ йде про додаткове виключення наукових журналів з переліку видань, індексованих в наукометричній базі даних Scopus.

​​​​​​​

IMRAD. Основні технічні правила оформлення статті.

Опублікувати наукові праці в міжнародних базах даних досить нелегко. Складність полягає в тому, що такі платформи цитування, як Scopus і Web of Science висувають високі вимоги до технічного оформлення наукових робіт. Але, якщо вчений знає про всі особливості статті, підготувати її буде набагато простіше.

«Open Access» в Scopus. Відкритий доступ до науки.

Ідея відкритої науки хвилює багатьох вчених зі всього світу, тому що це можливість отримати доступ до важливої ​​інформації, якій можна довіряти і використовувати в своїх відкриттях, особливо, якщо це стосується даних, які публікуються в журналах, що входять в Scopus.

Вимоги до змісту статті. Як пройти рецензування?

Щоб стаття пройшла багатогранний і складний розгляд міжнародних рецензентів, необхідно дотримуватися певних вимог, які висувають наукометричні бази даних (БД). Експерти журналів, що входять в Scopus і Web of Science, дуже суворо ставляться до змісту роботи. 

Аудит наукового дослідження - економія часу вченого.

Научный журнал, входящий в международную базу данных, предъявляет свои требования к публикациям, которые он принимает на рассмотрение. Ученый должен знать о них, если собирается издавать свои работы. Для того, чтобы учесть все эти критерии, необходимо провести аудит статьи – анализ исследования, который прояснит ситуацию по поводу содержания и оформления работы.