Публікація в Thomson Reuters (WoS)

Кожен, хто зіштовхувався з необхідністю публікації наукових робіт, чув такі назви, як: Thomson Reuters, Web of Knowledge, Core Collection , Science Citation Index Expanded,  Social Sciences Citation Index: Arts & Humanities Citation Index та багато інших.
Під цими поняттями мається на увазі одна і та ж наукометрична база даних. Проте у неї є свої особливості і ми розповімо чому саме вона полягають.

  • Thomson Reuters —  назва медіакомпанії, яка охоплює багато сфер науки. Однією з її підрозділів є наукометричними база Web of Science (WoS)
  • Wos Core Collection  – платформа, яка об'єднує різні бази даних публікацій, патентів в журналах. Охоплює матеріали з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва
  • Science Citation Index Expanded (SCIE),  Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI) - найпопулярніші розділи цієї бази даних
  • SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED - база природничих, технічних і медичних журналів. Глибина архіву — 1970 р.
  • SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX - база журналів з економічних і суспільних наук. Глибина архіву — 1970 р.
  • ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX - база журналів з гуманітарних наук. Глибина архіву — 1975 р.

Wos Core Collection  є ЗОЛОТИМ СТАНДАРТОМ для наукового світу і включає в себе більше 10 000 журналів. На жаль, багато, навіть якісних робіт, не проходять рецензування в Томсон Рейтерс. Наприклад, це може статися через неточне визначення видання, в якому Ваша робота може представляти науковий інтерес для читачів. А також невідповідність оформлення роботи до вимог журналу і відсутність навичок ділового листування з англомовними рецензентами. Навіть вимоги до унікальності статті в Thomson на порядок вище, ніж в інших БД. При цьому наша компанія неодноразово допрацьовувала рукописи до необхідного рівня, навіть коли клієнту кілька разів відмовляли в публікації його роботи при самостійній подачі. До речі, ми проводимо оцінку унікальності та необхідності доопрацювання статті безкоштовно.

Стаття, опублікована в SCIE, SSCI,AHCI, підходить до будь-якої мети, яку ставлять перед публікацією вчені всього світу:

  • Здобуття нової наукового ступеня (звання)
  • Підвищення рейтингу своїх досліджень, себе, ВНЗ
  • Популяризація обраної дисципліни
  • Виконання кількості публікацій для отримання грантів, участі в конкурсах

Вважається, що вчений, який вніс вагомий внесок в науку і розвиток наукової дисципліни, повинен мати, щонайменше, 10 якісних наукових публікацій, з гарним рівнем цитування. Більш того, три з десяти робіт повинні бути опубліковані в рейтингах "Золотого стандарту" - Wos Core Collection.

Особливості публікації в журналах бази Томсон Рейтерс полягають в жорсткій політиці рецензування журналів. Рецензенти можуть неодноразово повертати статтю на доопрацювання, просити підвищити кількість інновацій в огляді і т.д. За рахунок цього середній термін публікації і трудовитрати на публікацію в WoS в рази вище, ніж в будь-якій іншій наукометричній базі.

Компанія Publ.Science стане Вашим надійним партнером і візьме всі складнощі, пов'язані з публікацією, оформленням і перекладом Вашої статті на себе.

Бажаєте замовити послугу?