Значення анотації в науковій статті

Значення анотації в науковій статті

Анотація - це невеликий зміст статті, її дуже короткий опис. За допомогою неї можна зрозуміти, про що наукова праця, її важливість і вирішити, чи варто читати всю дослідницьку роботу. Вона допомагає в системах пошуку знайти потрібну інформацію, характеризує головну тему, цілі, піднімає проблематику дослідження і розкриває результати. Анотація повинна бути написана так, щоб читач після прочитання зрозумів, що вона допоможе йому вирішити питання в контексті його досліджень. Анотація грає важливу роль для кожного вченого, адже саме з неї починається вивчення тексту роботи.

 

В анотації є рекомендації, які допоможуть зрозуміти тему і область дослідження. Її необхідно написати таким чином, щоб вона була доступна під час пошуку і, вводячи певні запити, її могли легко знайти інші автори. Найчастіше анотацію пишуть в самому кінці роботи, хоча ставлять на початку статті. У ній мають бути вказані нові підходи і рішення актуальних задач. Анотацію прикріплюють до статті, і видають в друкованих або онлайн журналах, збірниках конференцій та ін.

Її обсяг не повинен перевищувати 500 знаків з пробілами, що становить близько 70 слів, але про більш точні відомості потрібно дізнаватися в самому видавництві, так як у всіх свої вимоги.

 

Анотація повинна вміщувати такі розділи:

​​​​​​​

 

Актуальність: на початку анотації потрібно відразу позначити, чому ця тема буде важлива науковому співтовариству, і чому її необхідно вивчити? Проблематика: висвітлити існуючу проблему в цій дослідницькій темі. Рішення: написати шляхи вирішення проблеми, сформулювати ряд теоретичних питань, прикладів методик, змінних та ін, які були поставлені і застосовані під час дослідження Результати: позначити отримані результати, використовуючи словосполучення - "виявилося ефективним", "доведено ефективність" та ін. Висновки: підсумувати, наскільки дослідження розширило уявлення про цю тему, відкрило шлях новим рішенням і позначило сферу застосування.

​​​​​​​

Правила написання

Анотацію пишуть невеликими реченнями без вживання в тексті занадто складних синтаксичних і граматичних конструкцій, а також мінімізують терміни. Потрібно використовувати ті поняття, які точно передають зміст, і без них неможливо обійтися. Текст анотації повинен бути зрозумілий усім читачам, особливо фахівцям в дисципліні, в якій написана робота. Якщо все ще не ясно, як правильно скласти опис роботи, спробуйте в двох-трьох реченнях резюмувати зміст, розповісти для чого дане дослідження було проведено і підсумувати результати. Назву не пишуть, тому що вона вже є в статті. Сам текст - строгий і лаконічний, без цитат, емоційних вставок і полеміки з читачем. Не вмикайте в анотацію інформацію, яку не вживали в дослідженні. Пишіть від 3-ї особи і уникайте «води». Анотація повинна перетинатися з текстом в самій роботі, а також містити список ключових слів, які потрібно правильно скласти. Використовуйте стандартні фрази: «У роботі були розглянуті / представлені / проаналізовані ...», «Особливу увагу було направлено / приділено ..», «В результаті дослідження ..» та інші.

 

Ніякої води:

В анотації не варто розписувати загальні формулювання з зайвими подробицями, деталями і цифрами. Виключіть списки і цитування. Варто писати оригінально, повідомляючи про фактаж роботи, який визначають текст, результати і висновки. Не забудьте згадати практичність результатів.

 

Переклад анотації на англійську мову

Всі журнали, які входять до списків Web of Science та Scopus, не опублікують статтю без авторського резюме і ключових слів англійською мовою. Вимоги до оформлення анотації в закордонний журнал дуже високі. Для рецензентів анотація є тим джерелом, який допоможе зрозуміти, яку статтю вони тримають в руках. Вони оцінюють повноту її змісту, мову, обсяг, а також інформативність, змістовність, правильну структуру, якісний академічним англійська, в якому можна використовувати загальноприйняті в академічному світі кліше:

 

It is determined…(установлено…)

It is analyzed…(проаналізовано…)

It is given…(дано…)

The method proposed…(запропонований метод…)

…are discussed (…оговорено)

 

Ключові слова і словосполучення:

Часто анотацію і ключові слова сприймають, як щось нероздільне під час написання наукової статті. Їх підбирають, враховуючи всі особливості та вимоги журналу та бази даних. Ключові слова і словосполучення складають семантичне ядро, за допомогою якого пошукові системи оцінюють зміст на відповідність запитів. Їх має бути до 10 штук. Ключові слова не повинні повторювати назву і термінологію анотації. Краще підбирати слова, які будуть позначати предметну область дослідження, важливі поняття дисципліни, які збільшать можливість знайти роботу в пошуковій системі, і вона не загубиться в потоці наукових статей, і її буде легше знайти.

 

З огляду на всі ці вимоги, збільшується можливість того, що таку статтю вченого зможуть знайти і оцінити іноземні дослідники, і тим самим підвищити рівень індексації роботи в зарубіжних базах даних.

 

Вимоги міжнародних наукометричних баз даних дуже строгі, і часто найменші неточності можуть спровокувати відмову в публікації. Це все веде до того, що вчений витрачає багато часу на видання роботи, але залишається невпевненим в позитивному результаті. Тому, краще всього довірити своє дослідження професійній компанії, яка надає публікаційні послуги та успішно видає статті по всьому світу. Таким чином, звертаючись до компанії «Наукові публікації –  Publ.Science», кожен вчений збереже свій дорогоцінний час для наукової діяльності.

 

  • Поділитися:

Оберіть, будь ласка, регіон,
до якого Ви належите